Predictive Maintenance Quick Scan

Predictive Maintenance Quick Scan

Predictive maintenance is een veelbelovende onderhoudsstrategie voor uw assets. Voerde u onderhoud tot nu toe vooral correctief of preventief uit? In de toekomst bieden nieuwe technieken u de mogelijkheid dit op basis van de daadwerkelijke conditie te doen.

Dit zogeheten predictive maintenance heeft veel voordelen. Aan de ene kant grotere betrouwbaarheid van uw assets door vroegtijdig storingen te zien aankomen. Aan de andere kant besparingen door minder correctief of onnodig preventief onderhoud.

Predictive maintenance is niet alleen een nieuwe techniek. Effectieve predictive maintenance verandert het werk van iedereen binnen uw organisatie. Berenschot ziet dat veel partijen moeite hebben zo’n grote verandering door hun hele organisatie door te voeren. Vaak slaagt de implementatie maar ten delen: een fantastisch predictive maintenance platform, maar niemand gebruikt het voor het effectief uitvoeren van onderhoud, of een predictive maintenance strategie voor de verkeerde assets, waardoor het onrendabel is. Dat is zonde, predictive maintenance is nu nog een voordeel op de concurrentie, maar over 15 jaar legt uw organisatie het zonder predictive maintenance af van de concurrentie.

Quick Scan

Met behulp van de Quick Scan ziet u direct bij welke gebieden u goed op weg bent met de implementatie van predictive maintenance en aan welke gebieden u nog extra aandacht moet besteden. De Quick Scan bevat 10 inhoudelijke vragen over vijf verschillende thema’s. We vragen daarnaast o.a. uw emailadres zodat we u de resultaten van de scan kunnen toesturen. Voor meer informatie over predictive maintenance of de Predictive Maintenance Quick Scan kunt u een kijkje nemen op onze specifieke webpagina of contact opnemen met Wouter Verbeek of Joes Wigman.

Start de Quick Scan

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Predictive Maintenance eens op onze website of neem contact met ons (Joes Wigman en Wouter Verbeek) op.